LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more

Adatvédelmi nyilatkozat

A LANXESS tudatában van annak, hogy weboldalaink használata közben magánszférájának védelme fontos Önnek. Az Ön adatainak védelmét mi igen komolyan vesszük. Ezért szeretnénk, ha tudná, hogy mikor, milyen adatokat tárolunk el, és hogy hogyan használjuk fel azokat. Ezért szeretnénk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozattal adatvédelmi intézkedéseinkről tájékoztatni.

Adatok rögzítése

Online-bemutatónkat alapvetően személyes adatai nyilvánosságra hozása nélkül használhatja. Weboldalunk megnyitásával szervereinken biztonsági célból adatok kerülnek mentésre, így pl. Internet-szolgáltatójának neve, a weboldal, amelyről Ön meglátogat minket, a nálunk meglátogatott weboldalak, és az Ön IP-címe. Ezen adatok alapján lehetséges volna az azonosítás, azonban e vonatkozásban nem történik személyi vonatkozású felhasználás. Az Ön elemzése statisztikai célból lehetséges, azonban a felhasználók mindeközben anonimek maradnak. Arra az esetre, ha adattovábbítás történik külső szolgáltató részére, műszaki és szervezeti intézkedésekkel biztosítottuk, hogy az adatvédelmi előírások ne sérüljenek.

Személyes adatok rögzítése és feldolgozása

Személyes vonatkozású adatok csak akkor kerülnek rögzítésre, ha azokat Ön önszántából, pl. regisztráció során, nyomtatványok kitöltése, vagy e-mail elküldése által, termékek vagy szolgáltatások megrendelése, információkérés vagy anyagok igénylése keretében rendelkezésre bocsátja.

Az adatbank és annak tartalma vállalatunknál és szolgáltatónknál marad. Az Ön személyes adatait sem mi, sem az általunk megbízottak, semmilyen formában nem bocsátják harmadik személy rendelkezésére, kivéve, ha ehhez Ön beleegyezését adta, ill. ha erről hatóság rendelkezik.

Felhasználási célok

Az Ön által rögzített személyes adatokat csak arra használjuk fel, hogy a kívánt termékeket vagy szolgáltatásokat az Ön rendelkezésére bocsássuk, illetve más célokra is, amelyekhez Ön beleegyezését adta, amennyiben ettől eltérő törvényi kötelezettségek nem állnak fenn.

A hozzáférés és a módosítás joga

Önnek jogában áll az összes nálunk tárolt személyi adatát ellenőrizni és módosítani, amennyiben azok az Ön megítélése szerint elavultak vagy nem helytállóak. Ehhez elegendő egy e-mailt küldenie az impresszumban megjelölt e-mail címre, vagy az adatvédelmi felelős részére (a címet és az e-mail címet lásd lent).

Visszavonási jog

Önnek jogában áll a személyi adatok felhasználására vonatkozó hozzájárulást jövőbeli hatállyal bármikor visszavonni. Ehhez elegendő egy e-mailt küldenie az impresszumban megjelölt e-mail címre, vagy a megnevezett adatvédelmi felelős részére.

Adatok tárolása (Data Retention)

A személyi vonatkozású adatokat mindaddig tároljuk, amíg szükséges ahhoz, hogy az Ön által kívánt szolgáltatást elvégezzük, ill. amelyhez Ön beleegyezését adta, amennyiben eltérő törvényi kötelezettség, mint pl. folyó bírósági eljárás nem áll fenn.

Cookie-k használata

A weboldal néhány részén úgynevezett cookie-kat használunk, hogy szolgáltatásunkat egyénibb módon tudjuk az Ön rendelkezésére bocsátani. A cookie-k olyan ismertetőjelek, amelyeket egy webszerver az Ön computerének el tud küldeni, hogy a számítógépet a látogatás időtartamára azonosítsa. A legtöbb böngésző beállítása olyan, hogy automatikusan elfogadja a cookie-kat. Önnek azonban lehetősége van arra, hogy a cookie-k tárolását letiltsa, vagy hogy böngészőjét úgy állítsa be, hogy értesítse Önt a cookie-k fogadásáról. Amennyiben a cookie-k nem csak a mindenkori látogatás időtartamára kerülnek tárolásra, majd automatikus törlésre, hanem tartósan az Ön számítógépén tárolódnak, úgy Ön erről a cookie mentésekor tájékoztatást kap.

Biztonság

A LANXESS műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket foganatosít annak érdekében, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elveszéstől, megsemmisüléstől vagy jogosulatlan személy általi hozzáféréstől megvédje. Személyes adatok rögzítése és feldolgozása esetén az információk kódolt formában kerülnek közvetítésre, hogy az adatokkal harmadik személy általi visszaélést megelőzzük. Biztonsági intézkedéseinket a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamatosan átdolgozzuk.

Gyermekek

A gyermekek magánszférájának védelme fontos kérdés. Ez okból a törvényes képviselő ellenőrizhető, előzetes beleegyezése nélkül weboldalunkon nem rögzítünk, nem dolgozunk fel, és nem használunk fel olyan személyektől származó információkat, akikről tudjuk, hogy 13 évnél fiatalabbak. A törvényes képviselők kérésre a gyermekük által megadott információkba betekinthetnek, ill. kérhetik azok törlését.

Kapcsolat

Probléma, kérdés vagy észrevétel esetén kérjük, forduljon a LANXESS AG adatvédelmi megbízottjához, aki készséggel segít Önnek. Az Internet folyamatos fejlődése időről időre szükségessé teszi adatvédelmi nyilatkozatunk kiigazítását. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a megfelelő módosításokat bármikor végrehajtsuk.

A LANXESS AG Adatvédelmi megbízottja:
Markus Lehner
Kennedyplatz 1
50569 Cologne, Germany
Phone :  +49 221 8885 7437
Fax :       +49 214 30 95937437
Mobile:  +49 175 30 37437
E-Mail : markus.lehner@lanxess.comstefan.klamroth@lanxess.com